Aktuality
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov


Predstavenstvo akciovej spoločnosti Poľnonákup TURIEC, a.s.

ZVOLÁVA

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV,
ktoré sa uskutoční 11.8.2017 o 11:00 hodine v sídle spoločnosti.Oznámenie o MVZ.pdf
Návrh zmien stanov pre MVZ.pdf
Návrhy uznesení pre MVZ.pdf
Počty akcií.pdf
Prijímanie zmeny odvolávanie splnomocenstiev.pdf
Splnomocnenie.pdf