O spoločnosti
Poľnonákup Turiec a.s. vznikla 1. 5. 1992. Pôsobí v poľnohospodárskom odvetví a zaoberá sa výrobnou, obchodnou a sprostredkovateľskou činnosťou a poskytovaním služieb. Spokojnosť súčasných ale aj potenciálnych zákazníkov je absolútnou prioritou pri plnení všetkých úloh.

Kódex správy a riadenia spoločnosti